INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych pozyskanych podczas umawiania się przez stroną internetową na przegląd rejestracyjny jest ERA MOTOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-432 przy ul.Strzegomskiej 222a tel. 171 374-34-19 ( dalej: Administrator danych)

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi rezerwacji wykonania przeglądu rejestracyjnego na podstawie art.6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonani (lub niewykonania) usługi przeglądu rejestracyjnego i zaraz po zakończeniu wykonania usługi będą usuwane z systemu.

5. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami Administratora danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanych w pkt.2

8. Jeżeli uznają Państwo że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podane przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu zrealizowania usługi
rezerwacji jest niezbędne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez Administratora jest brak
możliwości realizacji usługi.

10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

przeglądy rejestracyjne online WrocławUmawianie przeglądów rejestracyjnych online

Pamiętaj aby przyjechać 5 min przed umówioną wizytą. Silnik pojazdu musi być rozgrzany!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z "Polityką przetwarzana danych".